Missie en visie

Ons doel

 • Voor en door studenten van Fontys Sport en Bewegen
 • Zorgen voor een prettige leef en werk omgeving voor- tijdens- en na de studie voor zowel studenten als docenten
 • Mogelijkheden zoeken om hulp te bieden aan de studenten wanneer zij dit nodig hebben
 • Een plek creëren voor studenten om te ontspannen en zich zelf te kunnen zijn
 • Zorgen voor een educatief programma, zodat studenten geholpen kunnen worden door elkaar
 • Actief in het Fontys orgaan aanwezig zijn en docenten betrekken bij mogelijke struikelblokken
 • Op de lange termen zorgen voor een goede basisgroep waarop gebouwd kan worden

 

 

Kernwaardes

 • Zorgen voor een saamhorigheidsgevoel binnen Fontys Sport en Bewegen
 • Trots voor de studievereniging uitstralen door iedereen als vriend te omarmen
 • Samen beleven, samen leren en samen doorbrengen. Zowel de studie als activiteiten

Kernkwaliteiten

 • Sportief
 • Spontaan
 • Enthousiast
 • creatief
 • Ontwikkelen

After-intro party

We beleven met z'n allen nog een keer de intro. Hiermee wordt gezorgd voor saamhorigheid en naamsbekendheid van de studievereniging.

Donderdagborrels

Elke maand een borrel op de donderdag, gratis drinken van 22:00 tot 0:00 en misschien zelfs een welkomstborrel als je op tijd bent. Elke maand een borrel om samen te komen als studievereniging met al onze geliefde leden.

Algemene leden vergadering

Hier delen wij met de directrice onze ideeën voor het aankomende schooljaar. Wij zullen altijd zorgen voor vooruitgang en verbetering.

Padel toernooi/themafeest

Een nieuw toernooi is het leven ingeblazen (alleen voor de leden). Dit toernooi wordt afgesloten met een feestje voor iedereen.

Pre-intro borrel

De laatste donderdagborrel van het schooljaar en de laatste voor de intro.

Workshops en speakers

Gedurende het jaar organiseert SV memos verschillende sportworkshops en speakers. Deze zullen verzorgt worden door (bekende) professionals.

Kerstgala

In samenwerking met Fontys Sport en Bewegen, zorgen we voor een gezellige afsluiting van het jaar 2024. Iedereen is welkom en zelfs de docenten zullen een drankje met ons drinken

BBQ intro papa's en mama's

Ter informatie van de intro. Wat zijn de verwachtingen die wij hebben van de intro ouders en wat kunnen zij van on verwachten.

Toernooien

Wat kan een studievereniging van de Sporthogeschool zonder sporttoernooien. Gedurende het jaar zullen we kleinschalige toernooien van verschillende sporten organiseren.